Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NanoCap Group AB

NanoCap Group AB

NanoCap Group AB
Birger Jarlsgatan 21
111 37 Stockholm

Hemsida:

/nanocapgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling. NanoCap Group AB hette tidigare New Equity Venture International AB. New Equity Venture International AB hette tidigare Stureguld AB.

Teckningsperiod:

23 september 2019 - 7 oktober 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,06 Mkr

Teckningskurs:

14,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

45,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3.

Post:

Övrigt:

Obs, i skrivande stund är de exakta detaljerna inte kommunicerade. Emissionen ska göras i sep-okt 2019, vara på ca 14 Mkr och ungefär till ett pris på 14,50 kr.

Styrelsen har som mål att säkerställa emissionen via garantiåtaganden och/eller teckningsförbindelser.

Uppdatering: Teckningstiden är satt till 23 september - 7 oktober. Där man ska ta in 15 Mkr, med företrädesvillkoren 1:3.

Uppdaterat: 2019-09-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss