Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NanoCap Group AB

NanoCap Group AB

NanoCap Group AB
Birger Jarlsgatan 21
111 37 Stockholm

Hemsida:

/nanocapgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling. NanoCap Group AB hette tidigare New Equity Venture International AB. New Equity Venture International AB hette tidigare Stureguld AB.

Teckningsperiod:

16 september 2013 - 30 september 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2 Mkr

Teckningskurs:

3,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 september 2013

Värdering:

5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelse på 420 000 aktier vilket är 72,8% av beloppet.

Uppdaterat: 2013-09-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss