Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i NanoCap Group AB

NanoCap Group AB

NanoCap Group AB
Birger Jarlsgatan 21
111 37 Stockholm

Hemsida:

/nanocapgroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

NanoCap har som verksamhet att investera i tillväxtbolag, primärt onoterade, samt utveckla och lansera egna in-house projekt. Målet är att de bolag NanoCap investerar i inom en snar framtid ska organiseras och förberedas för notering. NanoCap har som mål att vara delaktiga i målbolagets affärs- och strategiutveckling. NanoCap Group AB hette tidigare New Equity Venture International AB. New Equity Venture International AB hette tidigare Stureguld AB.

Teckningsperiod:

14 februari 2013 - 21 februari 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3,3 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission till Aggregate Media Fund.

Post:

Övrigt:

Obs, datum för teckning är ungefärliga. Emissionen meddelades den 14 februari 2013.

Det framgår inte av pressmeddelandet om emissionen, men sannolikt får Stureguld betalt i form av mediautrymme.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss