Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medivir AB

Medivir AB

Medivir AB
Lunastigen 7
141 44 Huddinge

Hemsida:

www.medivir.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora.

Teckningsperiod:

11 mars 2021 - 11 mars 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

28 Mkr

Teckningskurs:

7,73 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

403 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till LINC AB.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss