Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB
Medicinareg. 8 A
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.medfielddiagnostics.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medfield har utvecklat ett instrument för att underlätta diagnostiken av stroke och därmed kunna sätta in rätt behandling på patienten betydligt snabbare än idag.

Teckningsperiod:

10 maj 2021 - 24 maj 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,3 Mkr

Teckningskurs:

4,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 maj 2021

Värdering:

127,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Varje befintlig aktie i Medfield Diagnostics ger en (1) teckningsrätt, och sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 21,3 miljoner kronor, varav teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen utgör cirka 20 procent (cirka 4,3 miljoner kronor) och garantiförbindelser cirka 60 procent (cirka 12,8 miljoner kronor).

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss