Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB

Medfield Diagnostics AB
Medicinareg. 8 A
413 90 Göteborg

Hemsida:

www.medfielddiagnostics.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Medfield har utvecklat ett instrument för att underlätta diagnostiken av stroke och därmed kunna sätta in rätt behandling på patienten betydligt snabbare än idag.

Teckningsperiod:

10 december 2018 - 9 januari 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

4,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 december 2018

Värdering:

96 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 10:96. 1 befintlig aktie berättigar till 1 teckningsrätt och 96 teckningsrätter ger rätt att teckna 10 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Teckningsåtaganden om cirka 1,2 MSEK och garantiåtaganden om 2 MSEK, sammanlagt motsvarande ca 32 procent av nyemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss