Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i MaxFast Properties AB

MaxFast Properties AB

MaxFast Properties AB
Eskilstunavägen 31
644 30 Torshälla

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

MaxFast Properties är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på att förvärva, utveckla och förvalta högavkastande kommersiella fastigheter i starka lokala lägen.

Teckningsperiod:

21 december 2018 - 29 mars 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

42,8 Mkr

Teckningskurs:

30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till NP3 med rätt att betala aktierna genom kvittning av NP3:s fordran på MaxFASTIGHETER enligt revers.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss