Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Mangold AB

Mangold AB

Mangold AB
Engelbrektsplan 2
114 34 Stockholm

Hemsida:

www.mangold.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mangold är en oberoende fondkommissionär som är specialiserad på små och medelstora marknadsnoterade bolag. Verksamheten innefattar corporate finance, aktiehandel, trading, emissionstjänster och kapitalförvaltning.

Teckningsperiod:

13 juli 2022 - 13 juli 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

3470 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 592,5 Mkr pre-money

Villkor:

Apportemission riktad till Aggregate Stockholm AB.

Post:

Övrigt:

Mangold köper 25 % av Aggregate Stockholm AB och betalar med egna aktier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss