Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lyyn AB

Lyyn AB

Lyyn AB
Scheelev. 17
22363 Lund

Hemsida:

www.lyyn.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Lyyn är det ledande bolaget inom plug-in-produkter för siktförbättring i realtidsvideo. Varumärket är efter bara tre år väletablerat inom området undervattensinspektion.

Teckningsperiod:

20 augusti 2012 - 5 september 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

5 september 2012

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 11,7 Mkr.

Villkor:

Riktad nyemission till Östersjöstiftelsen och Sten K Johnson.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss