Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Lyko Group AB

Lyko Group AB

Lyko Group AB
Kyrkbyvägen 1
780 50 Vansbro

Hemsida:

www.lyko.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Lyko är ett ehandelsföretag med ett brett utbud av skönhetsprodukter.

Teckningsperiod:

1 december 2017 - 8 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

223 Mkr (+21,5 Mkr + 36,7 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

50 kr

Likviddag:

14 december 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

543 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

50 aktier, minimum 100 aktier.

Övrigt:

Lyko noteras på First North Premier den 12 december 2017.

Swedbank Robur Fonder AB (”Swedbank Robur”) och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) (”Länsförsäkringar Fondförvaltning”) har åtagit sig att vara cornerstone-investerare och under vissa förutsättningar förvärva aktier till ett värde om 90 miljoner SEK, motsvarande 1 800 000 aktier eller cirka 37 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet före utnyttjandet av Övertilldelningsoptionen (32 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet om Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Familjen Lyko (genom Lyko Holding AB) har för avsikt att kvarstå som största ägare i Bolaget på lång sikt och säljer således inga aktier i Erbjudandet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss