Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Luxbright AB

Luxbright AB

Luxbright AB
Arvid Wallgrens backe 20
413 46 Göteborg

Hemsida:

luxbright.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

LuxBright utvecklar röntgentuber baserade på en helt ny teknik som kallas fältemission.

Teckningsperiod:

30 mars 2020 - 10 april 2020

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,1 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

20,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Även öppen för allmänheten.

Post:

Övrigt:

Vid det fall att Erbjudandet inte blir fulltecknat kommer aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt erbjudas att teckna nyemitterade aktier.

Vid överteckning kan bolaget använda en övetilldelningsoption, som dock inte verkar vara specificerad i memorandumet.

Uppdaterat: 2020-04-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss