Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Loyal Solutions A/S

Loyal Solutions A/S

Loyal Solutions A/S
Robert Jacobsens Vej 68
2300 Köpenhamn, Danmark

Hemsida:

www.loyalsolutions.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Loyal Solutions erbjuder plattformen LoyalTFacts som gör det möjligt för bolagets kunder att generera nya kompletterande intäktsströmmar som ökar och förbättrar kundlojalitet. Loyal Solutions fokuserar på flygbolag, fintech, hotell- och restaurang, köpcentrum och telekom.

Teckningsperiod:

4 maj 2021 - 18 maj 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

60 kr per unit / 20 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

150 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serien TO 1.

Post:

Minimum 100 units.

Övrigt:

Loyal Solutions noteras på First North den 3 juni 2021.

Loyal Solutions har inför emissionen erhållit teckningsåtaganden om cirka 29,9 Mkr.

Teckningsoptionerna, serie TO1, kan användas under perioden 2-25 maj 2022. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett pris om 24,00 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss