Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Litium AB

Litium AB

Litium AB
Fleminggatan 85 1tr
112 45 Stockholm

Hemsida:

/www.litium.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Litium erbjuder en ehandelsplattform som tjänst till företag. Litium AB hette tidigare Litium Affärskommunikation AB.

Teckningsperiod:

16 maj 2018 - 14 juni 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

21 juni 2018

Avstämningsdag:

4 maj 2018

Värdering:

65,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ges i första hand befintliga ägare förtur till två tredjedelar (2/3) av de nya aktierna. Resterande del erbjuds allmänheten inklusive befintliga ägare.

Post:

Övrigt:

Förutom denna emission gör Litium ytterligare en emission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss