Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i LightAir AB

LightAir AB

LightAir AB
Västra Järnvägsgatan 3, 9tr
111 64 Stockholm

Hemsida:

www.lightair.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

LightAir har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. LightAir AB hette tidigare Ascenditur AB. Ascenditur AB hette tidigare Biolight AB.

Teckningsperiod:

2 maj 2012 - 16 maj 2012

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

25,8 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 april 2012

Värdering:

Pre-money 18,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 7:5. 5 gamla aktier berättigar till teckning av 7 units. Varje unit innehåller 1 aktie och 1 teckningsoption av serie 1.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är partiellt säkerställd genom emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett belopp av 20,6 miljoner SEK (87,7 %).

2 teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 ny aktie för 0,32 kr från 1 nov 2012 till 31 mars 2013.

Uppdaterat: 2016-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss