Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB

Kopy Goldfields AB
Skeppargatan 27 4tr
114 52 Stockholm

Hemsida:

www.kopygoldfields.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kopy Goldfields är ett guldprospekteringsbolag i ett av världens främsta guldmineralområden, Lena Goldfields, Bodaibo, Ryssland. Bolaget innehar rättigheterna till nio berggrundslicenser för både prospektering och produktion som täcker 486 kvadratkilometer. Det långsiktiga målet är att utveckla ett guldprospekterings- och produktionsbolag med guldmineraltillgångar på 5 Moz för att stödja årlig guldproduktion på 0,2 Moz. Kopy Goldfields AB hette tidigare Kopylovskoye AB.

Teckningsperiod:

7 januari 2015 - 20 januari 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,9 Mkr

Teckningskurs:

0,45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 december 2014

Värdering:

13,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. För varje aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägarna att erhålla en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätt till teckning av fyra (4) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är helt garanterad. Teckningsförbindelser om 2,0 procent av Företrädesemissionen har ingåtts med befintliga aktieägare i Bolaget och med externa emissionsgarantier om 98,0 procent.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss