Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Klimator AB

Klimator AB

Klimator AB
Guldhedsgatan 5
413 20 Göteborg

Hemsida:

www.klimator.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Klimator är ett mjukvaruföretag som tillhandahåller information om vägväder med hög precision.

Teckningsperiod:

4 juli 2022 - 4 juli 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,15 Mkr + 0,52 Mkr

Teckningskurs:

4,49 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

63,97 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till ett fåtal investerare, däribland Gainbridge Capital, Gerhard Dal och Petter Wingstrand via bolag. Den mindre emissionen är riktad till medarbetare.

Post:

Övrigt:

Klimator gör även två konvertibelemissioner på 8,36 Mkr + 0,75 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss