Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Klimator AB

Klimator AB

Klimator AB
Guldhedsgatan 5
413 20 Göteborg

Hemsida:

www.klimator.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Klimator är ett mjukvaruföretag som tillhandahåller information om vägväder med hög precision.

Teckningsperiod:

25 september 2020 - 9 oktober 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,25 Mkr

Teckningskurs:

17 kr per unit / 8,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

85 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänhten. En unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Klimator noteras på Spotlight den 23 oktober 2020.

13,4 Mkr av erbjudandet är säkrat via teckningsförbindelser.

Uppdatering: : En (1) teckningsoption av serie TO1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Klimator till en kurs motsvarande 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Klimators aktie under perioden 17 februari 2022 till och med den 9 mars 2022. Teckningskursen kan dock inte understiga 6 SEK per aktie eller överstiga 14 SEK per aktie. Nyttjandeperioden är 14 - 31 mars 2022

Uppdaterat: 2020-09-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss