Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB
Sveavägen 155
11346 Stockholm

Hemsida:

www.kiwok.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Kivok Nordics affärsidé är att med ensamrätt marknadsföra och sälja tjänsten BodyKom Series EKG (patientutrustning samt analysfunktion) till vårdgivare i de nordiska länderna, dvs i Sverige, Danmark, Finland och på Island.

Teckningsperiod:

8 september 2009 - 30 november 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5,1 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 47,0 Mkr och post money 52,1 Mkr.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

50 000 aktier.

Övrigt:

Kiwok Nordic planerar en notering så snart styrelsen anser att det är möjligt.

Uppdatering: Kiwok förlänger teckningstiden till den 30 november 2009.

Uppdaterat: 2009-10-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss