Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB
Sveavägen 155
11346 Stockholm

Hemsida:

www.kiwok.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kivok Nordics affärsidé är att med ensamrätt marknadsföra och sälja tjänsten BodyKom Series EKG (patientutrustning samt analysfunktion) till vårdgivare i de nordiska länderna, dvs i Sverige, Danmark, Finland och på Island.

Teckningsperiod:

21 oktober 2016 - 9 november 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 oktober 2016

Värdering:

45 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:9.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss