Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB
Sveavägen 155
11346 Stockholm

Hemsida:

www.kiwok.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Kivok Nordics affärsidé är att med ensamrätt marknadsföra och sälja tjänsten BodyKom Series EKG (patientutrustning samt analysfunktion) till vårdgivare i de nordiska länderna, dvs i Sverige, Danmark, Finland och på Island.

Teckningsperiod:

3 maj 2016 - 8 juni 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

42,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:17. Aktieägare i Kiwok erhåller för en (1) befintlig aktie oavsett serie två (2) teckningsrätter. Det krävs sjutton (17) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie av serie B.

Post:

1 aktie.

Övrigt:

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 8 juni 2016.

Uppdaterat: 2016-05-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss