Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB
Sveavägen 155
11346 Stockholm

Hemsida:

www.kiwok.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Kivok Nordics affärsidé är att med ensamrätt marknadsföra och sälja tjänsten BodyKom Series EKG (patientutrustning samt analysfunktion) till vårdgivare i de nordiska länderna, dvs i Sverige, Danmark, Finland och på Island.

Teckningsperiod:

25 april 2014 - 30 juni 2014

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3,5 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till allmänheten.

Post:

Valfritt antal.

Övrigt:

Vi återkommer med övrig information om nyemissionen. Memorandum finns inte tillgängligt där det ska finnas enligt företagets pressmeddelande.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 16 juni 2014.

Uppdatering: Kiwok byter VD och förlänger teckningstiden till den 30 juni 2014.

Uppdaterat: 2014-06-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss