Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB
Sveavägen 155
11346 Stockholm

Hemsida:

www.kiwok.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Kivok Nordics affärsidé är att med ensamrätt marknadsföra och sälja tjänsten BodyKom Series EKG (patientutrustning samt analysfunktion) till vårdgivare i de nordiska länderna, dvs i Sverige, Danmark, Finland och på Island.

Teckningsperiod:

19 november 2013 - 31 januari 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,1 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 november 2013

Värdering:

32,4 Mkr pre-money, exkl utestående konvertibler etc.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie av serie A eller serie B. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Kiwok. Konvertibelägare ges motsvarande rätt som de befintliga aktieägarna. Fyra (4), på dagen för styrelsebeslutet, fiktiva aktier (aktier som skulle erhållits om konvertering skett) berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i Kiwok. Inga teckningsrätter ges till konvertibelägarna.

Post:

Övrigt:

En (1) betald, tecknad och tilldelad aktie i Erbjudandet och Konvertibelägarerbjudandet berättigar till en (1) vederlagsfri Teckningsoption 2013/2014. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under perioden 12 maj 2014 till och med 30 maj 2014. Lösenkursen för teckningsoptionerna är 2,50 SEK per teckningsoption. Teckningsoptionerna kan maximalt inbringa cirka 8,2 Mkr.

Kiwok planerar att lista sig på Aktietorget.

Uppdatering: Kiwok förlänger teckningstiden till den 31 januari 2014.

Uppdaterat: 2013-12-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss