Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB

Kiwok Nordic AB
Sveavägen 155
11346 Stockholm

Hemsida:

www.kiwok.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Kivok Nordics affärsidé är att med ensamrätt marknadsföra och sälja tjänsten BodyKom Series EKG (patientutrustning samt analysfunktion) till vårdgivare i de nordiska länderna, dvs i Sverige, Danmark, Finland och på Island.

Teckningsperiod:

22 maj 2012 - 29 juni 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

0,12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Valfritt antal.

Övrigt:

Kiwok planerar för att bolagets aktie ska listas på lämplig marknadsplats under fjärde kvartalet 2012.

Uppdaterat: 2012-06-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss