Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i John Mattson Fastighetsföretagen AB

John Mattson Fastighetsföretagen AB

John Mattson Fastighetsföretagen AB
Larsbergsvägen 10
181 10 Lidingö

Hemsida:

www.johnmattson.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

John Mattson är Lidingös största bostadsfastighetsägare med närmare 2 200 hyreslägenheter. John Mattsons affärsidé är att äga, förvalta och utveckla bostadsfastigheter och lokalsamhällen i Stockholmsregionen.

Teckningsperiod:

1 februari 2022 - 1 februari 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

117,75 Mkr

Teckningskurs:

175,17 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

6 370 Mkr pre-money

Villkor:

Apportemission.

Post:

Övrigt:

Apportemissionen är en delbetalning för förvärv av fastigheter vid Gullmarsplan.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss