Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i iZafe Group AB

iZafe Group AB

iZafe Group AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.mediratt.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och ökad säkerhet på arbetsplatsen. iZafe Group AB hette tidigare MediRätt AB.

Teckningsperiod:

19 november 2019 - 3 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,2 Mkr

Teckningskurs:

8,80 kr per unit / 2,20 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 november 2019

Värdering:

50,4 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare i Bolaget har företrädesrätt att teckna en (1) unit, bestående av fyra (4) nya B-aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 8B, för varje åtta (8) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser om cirka 15,6 procent, samt garantiåtaganden om cirka 64,4 procent, vilket totalt motsvarar cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en B-aktie till en teckningskurs motsvarande 75 procent av volymvägd genomsnittskurs under perioden 16 november 2020 till och med den 27 november 2020, dock lägst 3,30 kronor och maximalt 4,40 kronor. Teckning av aktier med utnyttjande av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 4 december 2020 till och med den 18 december 2020.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare mellan cirka 9,4 och 12,6 miljoner kronor före emissionskostnader.

Uppdaterat: 2019-11-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss