Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i iZafe Group AB

iZafe Group AB

iZafe Group AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.mediratt.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och ökad säkerhet på arbetsplatsen. iZafe Group AB hette tidigare MediRätt AB.

Teckningsperiod:

14 februari 2019 - 14 februari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

5,68 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Ingenjörsbyrån SveKon (Svensk Konstruktionstjänst), betalning genom kvittning av fordran.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss