Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i iZafe Group AB

iZafe Group AB

iZafe Group AB
Grev Turegatan 11 A
114 46 Stockholm

Hemsida:

www.mediratt.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

iZafe Group är ett bolag som utvecklar digitala lösningar för en tryggare läkemedelshantering och ökad säkerhet på arbetsplatsen. iZafe Group AB hette tidigare MediRätt AB.

Teckningsperiod:

25 april 2012 - 10 maj 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,7 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 april 2012

Värdering:

Pre-money 3,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1, för respektive A- och B-aktie.

Post:

Övrigt:

Medirätt har erhållit teckningsförbindelser från styrelseledamöter och huvudägare om totalt cirka 1,9 MSEK samt tecknat garantiavtal om totalt cirka 1,8 MSEK vilket tillsammans motsvarar hela emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2012-04-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss