Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Irras AB

Irras AB

Irras AB
Stureplan 15
111 45 Stockholm

Hemsida:

irras.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Irras är ett medtech-bolag som har utvecklat och säljer ett system för dränage och ICP-monitorering.

Teckningsperiod:

9 augusti 2022 - 23 augusti 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

214,6 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 augusti 2022

Värdering:

23,84 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 9:1. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Teckningsrätten berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid en (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av nio (9) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Bacara Holdings Ltd och Lexington Holding Assets Ltd har åtagit sig att teckna aktier motsvarande upp till sin pro rata-andel i Företrädesemissionen (cirka 27,5 procent) förutsatt att deras gemensamma aktieägande inte uppgår till eller överstiger 30 procent efter Företrädesemissionen. En svensk institutionell aktieägare har åtagit sig att teckna högst så många aktier som motsvarar deras pro rata-andel i Företrädesemissionen förutsatt att Företrädesemissionen inte blir tecknad upp till 180 miljoner SEK via teckning med eller utan stöd av teckningsrätter.

Spetses Investments Limited, ett investeringsbolag förvaltat av Levant Capital (i vilket Marios Fotiadis är styrelseledamot), har åtagit att garantera cirka 46,6 procent av Företrädesemissionen, motsvarande 100 miljoner SEK.

Genom tecknings- och garantiåtaganden enligt ovan är Företrädesemissionen på förhand täckt till cirka 77 procent, motsvarande en minsta emissionslikvid om cirka 166 miljoner kronor.

Uppdatering: 67,8 procent av företrädesemissionen har tecknats med stöd av teckningsrätter och 5,4 procent av företrädesemissionen har tecknats utan stöd av teckningsrätter. Ett garantiåtagande motsvarande sammanlagt 192 146 207 aktier, cirka 26,9 procent av aktierna i företrädesemissionen, kommer att utnyttjas.

Uppdaterat: 2022-08-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss