Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Invent Medic Sweden AB

Invent Medic Sweden AB

Invent Medic Sweden AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.inventmedic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Invent Medic erbjuder en medicinteknisk produkt för icke kirurgisk behandling av kvinnlig urininkontinens.

Teckningsperiod:

22 oktober 2021 - 5 november 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,1 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 oktober 2021

Värdering:

32,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. Aktieägare i Invent Medic erhåller en teckningsrätt för varje befintlig aktie i Bolaget. Fyra teckningsrätter berättigar till teckning av tre nya aktier.

Post:

Övrigt:

Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om cirka 4,5 Mkr och emissionsgarantier om cirka 14,8 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss