Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S

Initiator Pharma A/S
Lyngsiesvej 18
8230 Åbyhøj, Danmark

Hemsida:

initiatorpharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Initiator Pharma är ett danskt bolag som fokuserar på att utveckla läkemedel för behandling av erektionsproblem.

Teckningsperiod:

15 juni 2022 - 30 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

41 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 2:17.

Post:

Övrigt:

Obs, 15-30 juni 2022 är ungefärliga datum.

Initiator Pharma har erhållit teckningslöften och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av företrädesemissionen från Linc och Adrigo. Teckningsåtagandena motsvarar cirka 8,55 miljoner kronor (20,86 procent av den totala emissionslikviden). Garantiåtaganden i företrädesemissionen motsvarar cirka 32,45 miljoner kronor (79,14 procent av den totala emissionslikviden).

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss