Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Increasor Tech Invest AB

Increasor Tech Invest AB

Increasor Tech Invest AB
Grev Turegatan 27
114 38 Stockholm

Hemsida:

increasor.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Increasor driver mediaverksamhet, webbutveckling och corporate finance-verksamhet. Bolaget ska vidare investera i andra företag.

Teckningsperiod:

21 juni 2021 - 12 juli 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

10 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Villkoren för denna emission är de samma som den föregående.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss