Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i InCoax Networks AB

InCoax Networks AB

InCoax Networks AB
Utmarksvägen 4
802 91 Gävle

Hemsida:

www.incoax.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

InCoax erbjuder lösningar till bredbandsoperatörer som gör det möjligt att leverera bredband med hög hastighet över befintligt koaxialnät, som ett alternativ till att dra in ett fibernät.

Teckningsperiod:

28 november 2018 - 12 december 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

24 Mkr

Teckningskurs:

20 kr

Likviddag:

18 december, 2018

Avstämningsdag:

Värdering:

171,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 275 aktier.

Övrigt:

Första planerad handelsdag på First North är den 20 december 2018.

Bolaget har från ett antal existerande och nya investerare erhållit teckningsförbindelser om 12 MSEK. Totalt har således teckningsförbindelser motsvarande 50 procent av Erbjudandet erhållits.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss