Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i INBooks AB

INBooks AB

INBooks AB
Storgatan 82 A
352 46 Växjö

Hemsida:

inbooks.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

INBooks erbjuder ett modernt bokföringsprogram för den lilla företagaren som med smarta lösningar ska spara tid och underlätta.

Teckningsperiod:

27 maj 2021 - 15 juni 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

10,2 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

24 juni 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

67,7 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten

Post:

100 000 aktier, minimum 200 000 aktier.

Övrigt:

Astorunite Stock Ledger AB garanterar halva emissionens totalbelopp det vill säga 5,1 miljoner kronor. Astorunite Stock Ledger AB avser teckna aktier för 4 miljoner kronor. Övriga fyra större ägare avser teckna aktier för 0,6 miljoner kronor vardera. Detta medför att 7,5 miljoner kronor av emissionens totala volym på 10,2 miljoner kronor är säkrad.

Uppdaterat: 2021-06-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss