Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Impact Coatings AB

Impact Coatings AB

Impact Coatings AB
Westmansgatan 29
582 16 Linköping

Hemsida:

www.impactcoatings.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Impact Coatings utvecklar och kommersialiserar teknologi för PVD-ytbeläggning. PVD är en metod att i vakuum framställa tunna skikt av metaller och keramer.

Teckningsperiod:

5 december 2017 - 19 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

84,36 Mkr

Teckningskurs:

10,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 december 2017

Värdering:

337,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Utöver denna företrädesemission gör företaget även en riktad emission.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss