Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Immunicum AB

Immunicum AB

Immunicum AB
Holtermansg. 1 D
411 29 Göteborg

Hemsida:

www.immunicum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Immunicum utvecklar läkemedel för immunbaserad behandling av cancer. Företagets båda huvudgrupper av terapeutiska cancervaccin är SUBCUVAC och INTUVAC, samt metoden för expansion av tumörspecifika T-celler (CD70).

Teckningsperiod:

4 mars 2013 - 22 mars 2013

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,4 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Tre bankdagar efter utfärdande av avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 80 Mkr.

Villkor:

Nya aktier erbjuds till teckning av allmänheten med frångående av företrädesrätt för befintliga ägare.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till totalt ca 83% av dels ett konsortium bestående av både befintliga ägare, delar av ledningen, till externa garanter, samt dels via teckningsförbindelser (uppgående till ca 4,9 Mkr).

Aktien i Immunicum förväntas börja handlas på First North den 22 april 2013.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss