Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hudya AB

Hudya AB

Hudya AB
Industrigatan 4A
112 46 Stockholm

Hemsida:

hudyagroup.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hudya är en nordisk operatör inom el, försäkring, telekom, bank och hemalarm/smarta hemmet. Hudya AB hette tidigare Orimesac AB.

Teckningsperiod:

1 december 2020 - 1 december 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1,94 Mkr

Teckningskurs:

7 kr per unit / 0,70 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Strategic Investments AS och Klaus Zwisler. Varje (1) Unit består av tio (10) aktier och fjorton (14) teckningsoptioner av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 2 december 2020 till och med den 31 oktober 2022. En (1) teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1 SEK per aktie under perioden 2 december 2020 – 31 oktober 2021 samt till teckningskurs om 1,40 SEK per aktie under perioden 1 november 2021 – 31 oktober 2022.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss