Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hoylu AB

Hoylu AB

Hoylu AB
Vretenvägen 13
171 54 Solna

Hemsida:

hoylu.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hoylu ska göra satsningar inom teknologier innefattande, men inte uteslutande, storbildsskärmar, ljud, Augmented och Virtual Reality däribland ”the Internet of Things” (IoT).

Teckningsperiod:

6 april 2023 - 20 april 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

82,57 Mkr + 12,34 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 mars 2023

Värdering:

9,17 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 9:1. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt per varje 1 innehavd aktie. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 9 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Konvertibelinnehavare har åtagit sig att genom kvittning teckna aktier för 72,9 Mkr. Samt teckna ytterligare 2,5 Mkr.

Vid intresse kan bolaget även använda en övertilldelningsoption på 12,34 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss