Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hoylu AB

Hoylu AB

Hoylu AB
Vretenvägen 13
171 54 Solna

Hemsida:

hoylu.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hoylu ska göra satsningar inom teknologier innefattande, men inte uteslutande, storbildsskärmar, ljud, Augmented och Virtual Reality däribland ”the Internet of Things” (IoT).

Teckningsperiod:

6 april 2023 - 20 april 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

82,57 Mkr + 12,34 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 mars 2023

Värdering:

9,17 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 9:1. Aktieägare erhåller 1 teckningsrätt per varje 1 innehavd aktie. 1 teckningsrätt ger rätt att teckna 9 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Konvertibelinnehavare har åtagit sig att genom kvittning teckna aktier för 72,9 Mkr. Samt teckna ytterligare 2,5 Mkr.

Vid intresse kan bolaget även använda en övertilldelningsoption på 12,34 Mkr.

Uppdatering: Hoylus företrädesemission tecknades till 18,23 % med företrädesrätt och 0,007 % utan. 80,22 % tecknades genom konvertering av lån. Vidare har delar av övertilldelningsoptionen använts och totalt tecknades det därför för 89,2 Mkr.

Uppdaterat: 2023-05-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss