Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hoylu AB

Hoylu AB

Hoylu AB
Vretenvägen 13
171 54 Solna

Hemsida:

hoylu.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hoylu ska göra satsningar inom teknologier innefattande, men inte uteslutande, storbildsskärmar, ljud, Augmented och Virtual Reality däribland ”the Internet of Things” (IoT).

Teckningsperiod:

7 januari 2020 - 7 januari 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

6,25 Mkr

Teckningskurs:

3,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till aktieägarna Alden AS, som tecknat 625 000 aktier, och Fougner Invest AS, som tecknat 625 000 aktier, Helling Invest AS, som tecknat 625 000 aktier, och Magnus Tvenge, som tecknat 78 125 aktier.

Post:

Övrigt:

I samband med denna riktad emission gör Hoylu även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss