Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hoylu AB

Hoylu AB

Hoylu AB
Vretenvägen 13
171 54 Solna

Hemsida:

hoylu.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hoylu ska göra satsningar inom teknologier innefattande, men inte uteslutande, storbildsskärmar, ljud, Augmented och Virtual Reality däribland ”the Internet of Things” (IoT).

Teckningsperiod:

1 juli 2019 - 17 juli 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

4 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

59,5 Mkr pre-money, exkl konvertibler etc.

Villkor:

Riktad emission, via ett accelererat bookbuilding-förfarande som utförts av bolagets finansiella rådgivare Norse Securities AS.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss