Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hoylu AB

Hoylu AB

Hoylu AB
Vretenvägen 13
171 54 Solna

Hemsida:

hoylu.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Hoylu ska göra satsningar inom teknologier innefattande, men inte uteslutande, storbildsskärmar, ljud, Augmented och Virtual Reality däribland ”the Internet of Things” (IoT).

Teckningsperiod:

28 december 2017 - 28 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

15,8 Mkr

Teckningskurs:

5,56 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

78,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till en begränsad krets investerare, bla Recall Capital Nordic AB, Fougner Invest AS, Alden AS, och Camelback Holdings AS.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss