Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Horse Creek Entertainment AB

Horse Creek Entertainment AB

Horse Creek Entertainment AB
Storgatan 26
171 63 Solna

Hemsida:

paradisers.com/horsecreek.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Horse Creek Entertainment köper och säljer filmrättigheter, distributör av film i Skandinavien. Sedan 2013 har den verksamheten även kompletterats med någon form av operativ investeringsverksamhet på Mauritius inom modekläder, förmedling av boende på hotell, villor och lägenheter, samt förnybar energi.

Teckningsperiod:

15 september 2008 - 30 november 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,97 Mkr

Teckningskurs:

1,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money är 35,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Post:

6600 aktier, dvs 9900 kr

Övrigt:

Företaget gör även emission utan företrädesrätt samtidigt, till kursen 2 kr.

Uppdatering: Teckningstiden har förlängts från den 14 november till den 30 november.

Uppdaterat: 2008-11-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss