Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hövding Sverige AB

Hövding Sverige AB

Hövding Sverige AB
Grimsbygatan 24
211 20 Malmö

Hemsida:

www.hovding.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hövding utvecklar och säljer en airbagcykelhjälm som erbjuder världens bästa stötupptagningsförmåga. Airbagen skyddar även större delar av huvudet jämfört med traditionella cykelhjälmar.

Teckningsperiod:

17 augusti 2018 - 31 augusti 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

74,3 Mkr

Teckningskurs:

10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 augusti 2018

Värdering:

148,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

Emissionen omfattas till 80% av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga ägare.

Bolagets befintliga ägare LMK Industri Aktiebolag, VIH Sweden AB, Indigo Capital, C.R Investments S.A.R.L och Jenz o Carl-Olof Hamrins Stiftelse som tillsammans företräder cirka 56 procent av aktiekapitalet i Hövding har förbundit sig att teckna sig fullt ut för sina pro-rata andelar i Företrädesemissionen, motsvarande totalt 41,9 MSEK. LMK Industri Aktiebolag och VIH Sweden AB har också åtagit sig att teckna aktier till ett belopp om sammanlagt 17,5 MSEK i Företrädesemissionen via garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2018-08-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss