Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Hexicon AB

Hexicon AB

Hexicon AB
Östgötagatan 100
116 64 Stockholm

Hemsida:

hexicon.eu

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Hexicon utvecklar patenterad teknik för flytande havsbaserad vindkraft.

Teckningsperiod:

1 november 2015 - 27 november 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

12,3 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Omgående efter tilldelningsbesked.

Avstämningsdag:

Värdering:

49,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Omkring 9 Mkr av emissionsbeloppet på 12,3 Mkr är tecknat några dagar in på november.

Uppdaterat: 2015-12-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss