Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Gradientech AB

Gradientech AB

Gradientech AB
Hammarskjölds väg 34 A
752 37 Uppsala

Hemsida:

gradientech.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Gradientech utvecklar diagnostiksystemet Quickmic som gör en snabb antibiotikaresistensbestämning av prover från sepsispatienter.

Teckningsperiod:

9 december 2021 - 23 december 2021

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

83,4 Mkr

Teckningskurs:

20,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 december 2021

Värdering:

250,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. En (1) befintlig aktie i bolaget ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Större aktieägare, inklusive medlemmar i Bolagets exekutiva ledning och styrelseledamöter har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen genom teckningsförbindelser uppgående till cirka 21,7 MSEK, motsvarande cirka 26 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om investeringsåtaganden om cirka 22,5 MSEK, motsvarande cirka 27 procent av Företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss