Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Goodbye Kansas Group AB

Goodbye Kansas Group AB

Goodbye Kansas Group AB
Hammarbyterrassen 3
120 30 Stockholm

Hemsida:

goodbyekansasgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Goodbye Kansas Group tillhandahåller tjänster inom visuellt innehåll och framväxande teknologier. Goodbye Kansas Group AB hette tidigare Bublar Group AB.

Teckningsperiod:

11 januari 2023 - 25 januari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

66,5 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 januari 2023

Värdering:

11,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 17:3. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av sjutton (17) nyemitterade aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser till cirka 15 procent från Bolagets två största aktieägare samt av externa emissionsgarantier till cirka 65 procent. Företrädesemissionen är därmed säkerställd till totalt cirka 80 procent, motsvarande cirka 53,2 MSEK.

Förutom denna företrädesemission så gör Goodbye Kansas även ytterligare emissioner. En kvittningsemission på 54,9 Mkr och en riktad emission på 4,7 Mkr.

Uppdatering: Företrädesemissionen blev tecknad till 100,1 %.

Uppdaterat: 2023-01-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss