Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Goodbye Kansas Group AB

Goodbye Kansas Group AB

Goodbye Kansas Group AB
Hammarbyterrassen 3
120 30 Stockholm

Hemsida:

goodbyekansasgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Goodbye Kansas Group tillhandahåller tjänster inom visuellt innehåll och framväxande teknologier. Goodbye Kansas Group AB hette tidigare Bublar Group AB.

Teckningsperiod:

5 oktober 2021 - 19 oktober 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

100 Mkr

Teckningskurs:

0,37 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 oktober 2021

Värdering:

40 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:2. Aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje ägd aktie. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Goodbye Kansas VD Peter Levin, styrelseordförande Per Anders Wärn och Bolagets största aktieägare Brofund Equity AB, har åtagit sig att teckna sig för sina respektive prorataandelar i Företrädesemissionen, uppgående till totalt cirka 15 MSEK, motsvarande cirka 15 procent av Företrädesemissionen. Utöver teckningsförbindelserna har Modelio Equity, styrelseordförande Per Anders Wärn, Bolagets största aktieägare Brofund Equity AB och K2L Förvaltning AB lämnat garantiåtaganden om totalt cirka 85 MSEK, motsvarande 85 procent av Företrädesemissionen, vilket innebär att Företrädesemissionen är fullt garanterad.

Uppdaterat: 2021-10-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss