Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GET Group AB

GET Group AB

GET Group AB
Södra Larmgatan 4
411 16 Göteborg

Hemsida:

/getgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

GET Group gör lite olika saker med någon form av koppling till energi. GET Group AB hette tidigare Net Trading Group NTG AB.

Teckningsperiod:

9 maj 2022 - 9 maj 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

0,93 Mkr

Teckningskurs:

0,051547 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

50,03 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till ej namngivna investerare. En unit består av en aktie samt en teckningsoption av serie 2022:1.

Post:

Övrigt:

En teckningsoption av serie 2022:1 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget och teckningskursen ska vara 0,051547 kronor. Teckning av nya aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptionerna kan ske från och med att teckningsoptionerna har registrerats av Bolagsverket och etthundraåttio (180) dagar framåt.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss