Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GET Group AB

GET Group AB

GET Group AB
Södra Larmgatan 4
411 16 Göteborg

Hemsida:

/getgroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

GET Group gör lite olika saker med någon form av koppling till energi. GET Group AB hette tidigare Net Trading Group NTG AB.

Teckningsperiod:

30 november 2020 - 14 december 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

11,4 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 november 2020

Värdering:

22,8 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Bolaget har på förhand erhållit icke säkerställda garantiåtaganden om ca 8 MSEK.

Bolaget har upptagit ett ”brygglån” om 6 MSEK fram till att emissionskapitalet är på plats.

Motivet för företrädesemissionen är att tillföra Bolaget rörelsekapital för finansiering av dotterbolaget Lightcircle AS för tillverkning och marknadsföringen.

Innehavare skall äga rätt att, för en (1) innehavd teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs uppgående till motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för samtliga affärer i Bolagets aktie under perioden 1 december 2021 till 15 december 2021 på NGM Nordic SME. Teckningskursen skall dock lägst uppgå till kvotvärdet (0,052 SEK) och högst 0,600 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 16 december 2021 till och med 30 december 2021 genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00 den 30 december 2021.

Uppdaterat: 2020-11-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss