Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i GET Group AB

GET Group AB

GET Group AB
Södra Larmgatan 4
411 16 Göteborg

Hemsida:

/getgroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

GET Group gör lite olika saker med någon form av koppling till energi. GET Group AB hette tidigare Net Trading Group NTG AB.

Teckningsperiod:

6 mars 2017 - 20 mars 2017

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

4,80 kr

Likviddag:

27 mars 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

46,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 aktie, minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Efter emissionen ska företaget noteras på NGM Nordic-MTF.

12 Mkr av emissionen är garanterad, 3 Mkr i teckningsförbindelser och 9 Mkr i garantier.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss