Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i FX International AB

FX International AB

FX International AB
Drottninggatan 62
252 21 Helsingborg

Hemsida:

www.fxi.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

FX International bedriver valutaspekulation genom användande av datorstyrd algoritmisk handel. Valutahandeln sker till övervägande del med lånat kapital.

Teckningsperiod:

13 januari 2020 - 13 januari 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

2 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Optionslösen.

Post:

Övrigt:

"FX International beslutade på stämman den 12 juni 2018 att den grupp av investerare som då gick in och lyfte bolaget genom kapitaltillförsel också fick möjligheten att inom 18 månader köpa ytterligare 3 miljoner aktier á 2 SEK i bolaget för att tillföra ytterligare 6 MSEK till kassan. Samtliga Investerare fullföljer nu sin investering och har tecknat sig för och fullföljer hela denna optionsinlösen. Samtidigt löses även 987 057 optioner in i styrelsens optionsprogram till aktier á 2 SEK vilket ger ytterligare ca 2 MSEK."

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss